I juli 2019 gjorde min far och jag en resa på olika järnvägslinjer i södra Polen. Vi hade Kraków som bas under dessa dagar. Här kommer några bilder från denna resa.

Samtliga fotografier: foto CC BY-SA 3.0, 2019: Gunnar Lilienberg
Samtliga kartbilder, om inte annat anges: CC BY SA-2.0: © OpenStreetMaps bidragsgivare


Lördagen den 6 juli: Resan till Kraków företogs med flyg föregående dag från Malmö till Katoiwice, och med transfer-buss därifrån till Kraków. Från den delen av resan har jag inga sevärda bilder. Hotellet vi bodde på, Ibis Budget, låg utomordentligt bra till, alldeles vid järnvägsstationen. Bilden är tagen från vårt hotellrumsfönster, och precis utanför ingången finns en gång- och cykeltunnel under spåren med uppgångar till samtliga plattformar. Det behövdes inte många steg från hotellet till dagens tåg.


Det här tåget åkte jag inte med. Detta är tåget som skulle avgå österut till Przemyśl. Det jag inte för mitt liv kunde begripa, var varför tåget avgick från Kraków Główny västerut. Jag fick dock svaret senare. Det pågick massiva spårarbeten österut, och troligtvis gjorde tåget en cirkelgående rörelse runt Kraków, förbi Nowa Huta, för att undvika spårarbetena.


Det tåg vi skulle åka med, var dock av litet enklare snitt. Det väckte gamla minnen till liv från mina resor i Polen på 80-talet.


Interiörbild från vårt tåg.


Första etappen på dagens tur gick till Bytom med tågbyte i Oświęcim. Orsaken till den totala avsaknaden av direkttåg och tåg som gick kortaste vägen, berodde nog även på det på en massiv upprustning av järnvägen. Banan mellan Kraków och Katowice ska få snabbtågsstatus och arbetet är delvis finansierat av EU.


Vid ankomsten till Oświęcim stod ett långt tåg med främst ungerska vagnar på spåret bredvid.


Det var ett chartertåg som rullade mellan olika städer i Centraleuropa. Troligtvis gjorde tåget uppehåll här, för att resenärerna skulle få möjlighet att besöka stadens trista, historiska minnesmärken.


Vi lämnade dock aldrig stationsområdet. Detta tåg tog oss vidare till Bytom.


Målet för resan denna dag var det här: De lätt bedagade resterna av den en gång så omfattande järnvägen Oberschlesische Schmalspurbahn. Järnvägen har den för Polen så ovanliga spårvidden 785 mm.


Kartan visar smalspårets utbredning. De sträckor som är svarta, finns kvar i dag. Vi reste på linjen från Bytom till Miasteczko Śląskie. Denna bana drivs i dag som en museijärnväg, av SGWK. Kartan är hämtad från Wikimedia, bidragsgivare Chrochodyl:  CC BY-SA 3.0


Utsikt från sista vagnen innan avgång. Spåret slutar numera strax efter kröken. Byggnaden till vänster är banhallen i Bytom.


Det kvarliggande smalspåret går delvis parallellt med normalspåret till Miasteczko Śląskie och korsar också det på tre ställen. Det här är rangerbangården i Tarnowskie Góry.


Framme vid smalspårsstationen i Miasteczko Śląskie. Normalspårets station ligger en bra bit bort. Loket gör rundgång.


En vy från staden. Vi letade efter någonstans att äta men hittade inte mycket. Vi fann ett ölhak och ett mobilt gatukök.


Vi är tillbaka i Bytom. I banhallen stod denna okända skönhet.


Är det någon som möjligtvis kan ge närmare besked om vad det är för ett lok, med ledning av denna delförstoring?


Denna återresa blir en än större omväg, troligtvis av samma orsak som omvägen för resan till Bytom.


Lördag kväll i Lubliniec. Intercitytåget från Poznań till Kraków ankommer. Merparten av resan företogs i mörker, så inga fler bilder togs denna dag.

  
Söndagen den 7 juli: Vi började med en timmes tågresa norrut från Kraków till Jędrzejów. Högra kartan på bilden visar målet med resan, sista kvarvarande biten av ett stort smalspårsnät som sträckte sig över ett stort område nordost om Kraków. Smalspåret mellan Jędrzejów (uppe till vänster på kartan) och Pińczów (nere till höger på kartan) är det som fortfarande finns kvar i trafikabelt skick. Även denna bana drivs idag av en museiförening, JKD. Den linje som korsar kartbilden från höger till vänster är Linia Hutnicza Szerokotorowa, en bredspårig linje från Ukraina till Katowice-området som byggdes på 1970-talet.


Smalspårsstationen i Jędrzejów. Tidigare gick ett spår till normalspårsstationen, men det är upprivet. Avståndet mellan stationerna är cirka en kilometer. Byggnaden innehåller ett litet, men välordnat museum över smalspårsnätet. Banan byggdes under första världskriget, ursprungligen med spårvidden 600 mm, men breddades senare till 750 mm.


Tåget är klart för avgång! Texten på loket är reklam för ett hotell/spa/restaurang/dinosauriepark som ligger längs med banan. Järnvägen har ett ånglok, men det är inte i driftmässigt skiuck. Pengar saknas dessvärre för att rusta upp loket.


Interiörbild från den vagn vi satt i. Vagnen byggdes i Rumänien, så sent som på 1980-talet.


Så är vi framme i Pińczów. Det är mycket folk med både avstigande och påstigande, eftersom tåget ska göra en extra tur till Umianowice, den forna järnvägsknuten norr om  Pińczów. Mer om denna plats senare.


Liunjens slut idag. Fortsättningen har förvandlats till en genomfartsväg för biltrafiken. Loket gör rundgång.


En bild från stadens torg. En bit fram, till vänster, låg en glassbar som serverade fantastiskt god glass! Jag beställde dubbla portioner!


Vi har påbörjat återresan men gör en timmes uppehåll för grillpaus i Umianowice! Uppenbart var det ett mycket uppskattat arrangemang, av antalet resande och grillare att döma. Även extraturen hit från Pińczów var välbelagd. Stationen har ett triangelspår och tåget står på det spår som leder från Pińczów till banans tidigare fortsättning österut.


Banans fortsättning österut, som numera är ofarbar.


Interiörbild från en av de äldre vagnarna.


Måndagen den 8 juli: Tågresandet denna dag var minimalt, endast Kraków - Wieliczka tur och retur.


Vårt tåg vid framkomsten till Wieliczka Rynek-Kopalnia, banans ändpunkt, en hållplats bortanför stadens huvudstation som ligger betydligt mer ocentralt.


Resmålet denna dag var den berömda saltgruvan i staden som ligger på gångavstånd från stationen. Här är en av de mer berömda salarna i gruvan. Golv, väggar, skulpturer och till och med kristallerna i ljuskronorna är bergsalt. Gruvan är idag klassad som ett världsarv.


Eftermiddagen ägnade vi oss åt att promenera runt i gamla staden i Kraków. Här är en av stadsportarna i den del av ringmuren som fortfarande finns kvar.


Lilla(!) torget i Kraków.


Gamla stationshuset vid Krakóws centralstation. Jag vet inte vilken funktion detta hus har idag. Det är i alla fall inte från detta hus man kommer till perrongerna, utan från...


...detta hus! Ett jättelikt köpcenter! En interiörbild finner ni på startsidan.


Tisdagen den 9 juli: Vi reste till Zakopane, tur och retur. Denna bana har varit ökänd för sina långsamma tåg, främst på grund av att banan är kurvrik och de många riktningsbyten som genomgående tåg har behövt göra. Man har dock satsat på en upprustning av banan och flera triangelspår har anlagts för att snabba upp tidtabellen.


Vi åkte med ett Intercitytåg från Warszawa som passerade Kraków. Här har vi kommit fram till Zakopane. Loket håller på och gör rundgång.


Vi gick en rask promenad på några kilometer från järnvägsstationen till bergbanans station. Nedanför bergbanans station fanns en marknad med många stånd. Den verkade vara mer eller mindre permanent.


Banan är toppmodern och vagnarna gick i imponerande hög hastighet. Här en bild från toppstationen.


Utsikt från närheten av bergbanans toppstation. Där fanns också bland annat en restaurang som kunde erbjuda traditionell polsk mat som jag kan rekommendera. Prisnivån var inte heller avskräckande.


Åter till järnvägsstationen. Stationshuset genomgick en välbehövlig totalrenovering.


Vi tar ett regionaltåg tillbaka till Kraków, tåget till vänster i bild.


Utsikt från tågfönstret, strax norr om Nowy Targ.


Onsdagen den 10 juli: En bild tagen från hotellrumsfönstret. Ett pendolinotåg rullar in norrifrån. Denna tåg tillbringade vi helt i Krakow. Därför blir det inte många bilder från denna dag.


Vi promenerade runt i gamla staden och i de gamla judiska kvarteren i stadsdelen Kazimierz. Naturligtvis besökte vi även slottet Wawel. Jag nöjer mig dock med att visa denna bild på två spårvagnar som jag fångade denna dag.


Torsdagen den 11 juli: Jag tog faktiskt inte en enda järnvägsrelaterad bild denna dag, utom en bild i Kraków som blev så oskarp så att jag inte vill visa den. Vi reste med ett tåg från Kraków till Gdynia över Warszawa. Från Gdynia tog vi färjan till Karlskrona. Denna bild är tagen från färjan i hamnen i Gdynia.