Den 16 juni 1982 var jag och tittade på när en Z65:a växlade på bangården i Mjölby. Lokomotorn skulle strax avgå som vagnuttagning mot Väderstad och jag fick frågan om jag ville följa med. Jag var naturligtvis inte sen att tacka nej. Dessvärre hade jag ingen kamera med mig. Dessutom fick jag veta att vagnuttagningen inte skulle fortsätta till Ödeshög denna dag. Trafiken på denna bana bortanför Väderstad var minimal. Lokomotorföraren berättade dock att de troligen skulle köra till Ödeshög två dagar senare och han erbjöd mig att följa med då också.

Den 18 juni kom jag iväg sent hemifrån. Jag parkerade bilen utanför järnvägsstationen i Mjölby och sprang över gångbron för att försöka hinna med vagnuttagningen, men de hann precis köra iväg utan mig. Jag kastade mig i bilen igen och körde till Väderstad. Där fick jag kliva på lokomotorn och följa med till Ödeshög. Nedanstående bilder är från denna resa.

Banan lades ner mellan Väderstad och Ödeshög redan vid följande årsskifte. Sträckan mellan Mjölby och Väderstad trafikerades vidare fram till den 27 maj 1990. Idag är hela banan uppriven med undantag för biten allra närmast Mjölby som kvarligger som industrispår, dock utan trafik.

Samtliga bilder: foto © 1982 Gunnar Lilienberg


Vagnar som har lastats med traktorredskap vid Väderstadsverken i Väderstad. Fabriken hade en lastkaj vid linjen, omedelbart öster om lastplatsen i Väderstad. Här har lokomotorn växlat fram vagnarna till bangården och ställt dem där så att vi kan fortsätta mot Ödeshög.


Linjebild, tagen strax väster om Väderstad. "Tåget" på banan kallades i folkmun för "Prärieexpressen", något som man kanske kan förstå med tanke på naturen, även om hastigheten var begränsad till mycket beskedliga 15 km/h!


Svanshals.


Stationshuset i Svanshals.


Östra infarten till Rök.


Mellan Rök och Hedaslätt.


Stationshuset i Hedaslätt.


Stationshuset i Hedaslätt.


Mellan Hedaslätt och Hästholmen. Hästholmen och Vättern syns i bakgrunden.


Östra infarten till Hästholmen. Sidospåren låg fortfarande kvar till vänster i gräset. Banavdelningen hade dock problem eftersom rälsprofilen var helt udda och den förekom inte någon annanstans vid SJ. Vid något tillfälle när ett rälsbrott hade inträffat, fick banavdelningen helt sonika riva upp ett sidospår för att få räler till att reparera skadan med.


Linjevy från sträckan mellan Hästholmen och Ödeshög.


Infarten till Ödeshög. Långt fram skymtar en vagn som står på linjen utanför ett företag. Det han ha varit Husqvarnaverken, som importerade motorcykeldäck per järnväg då och då.


Ödeshög. Stationshuset var sålt och godsexpeditionen var inrymd i godsmagasinet längre bort. Expeditionen hade daglig bemanning men vagnslastgods var inte den stora arbetsuppgiften. SJ hanterade fortfarande mycket styckegods och detta transporterades till och från Ödeshög med lastbil.


Lastkajen vid godsmagasinet i Ödeshög.


Södra infarten till Hästholmen.


Bomdriv, modell äldre, i Rök. Fortfarande förekom bomdriv av denna modell på sina håll vid mindre trafikerade banor. Som ni kan se så är dock bommen moderniserad. Den gamla, runda bommen av stål är utbytt mot en mer trafiksäker modell i trä.


Stationshuset i Rök. I Rök fanns beredskapslager som omsattes med några års mellanrum. När detta skedde, ökade trafiken på denna plats från nästan noll till avsevärda volymer. Denna dag var mycket speciell. Vagnuttagningen hade en vagn som ställdes av här! Godset som bestod av något jordbruksredskap som var lastat på en öppen vagn.


Växling i Väderstad.


Vy från linjen mellan Väderstad och Mjölby. Vagnuttagningen är på väg tillbaka till Mjölby.

Åter till första sidan.